Kezdőlap TÁMOP-3.4.2.A-11/1
TÁMOP TÁMOP-3.4.2.A-11/1-2012-0007 PDF Nyomtatás E-mail

A projket címe: 

A hallássérült SNI gyerekek integrálása a szakközépiskolai és szakiskolai képzésben Montessori pedagógiára épülő, kompetencia alapú oktatási módszerek segítségével.

A projekt célja:

a sajátos nevelési igényű hallássérült gyermekek, tanulók ellátásának javítása.  A hallássérült gyerekek átvezetése a szakközépiskolai képzésbe. A pedagógusok, a szülők és a diákok felkészítése a hallássérült gyerekek inkluzív nevelésére.

A Montessori módszer és eszköztár digitalizált továbbfejlesztése.

Fejlesztő központot kialakítása, eszköztárának beszerzése a Garabonciás Szakközépiskolában. A központ feladatai: fejlesztő,- felzárkóztató foglakozások tartása, a befogadó pedagógiai gyakorlat széles körű elterjesztése.

A projekt célcsoportját a következő szempontok alapján választottuk ki:

 

1.     hallássérült tanulók

Fejlesztő és gyógypedagógusunk (Szeles Ildikó) hallássérült és siket tanulókkal foglakozik kollégiumi nevelőként. rajta keresztül jobban megismertük, ezeket a gyerekeket, és tapasztaltuk milyen jó képességekkel bírnak, ellenben menyire korlátoltak a lehetőségeik. Szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy szeles körben bekapcsolódjanak a szakközépiskolai képzésbe

 

2.     SNI tanulók

A Garabonciás Szki. már alapításakor a Montessori pedagógiára építette nevelés-oktatási programját. A Montessori program kiválóan alkalmas a diákok egyéni igényeihez igazodó, integratív oktatásra, a tanulási nehézségekkel küzdők, a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésére, fejlesztésére, mivel főleg fejlesztőeszközökön alapuló egyéni és kiscsoportos tanulási módszerek

 

3.     pedagógusok

A Garabonciás Szki. és a bevont intézmények pedagógusainak meg kell ismernie azokat a módszereket és eszközöket, amelyek segítségével felvállalhatják a hallássérült diákok nevelését, oktatását. A Török Bála Iskola pedagógusainak pedig a Montessori pedagógia eszközökkel, módszerekkel kell megismerkedniük.

A pályázat előkészítésekor tanári értekezleten beszéltük meg a projekt adta lehetőségeket, és, hogy ki milyen szerepet kíván vállalni a projekt lebonyolításában.

 

4.     Szülők

Fontos, hogy a szülők megismerjék programokat és céljainkat. Tisztában legyenek azzal, hogy ez a program mennyi jót hozhat az ő gyerekeik számára, mind az egészséges, mind a tanulási nehézségekkel küzdő, mind pedig a hallássérült gyerekek szempontjából.

 

 

5.     Diákok

A diákok körében el kell indítanunk egy érzékenyítést e témában, mivel csak akkor válhat sikeressé a programunk, ha egyrészt felkészülnek a sérült gyerekek fogadására, másrészt, ha megismerik őket és gondjaikat.

 

Mind a diákok, mind pedig a szülők képviselőit bevontuk a tervezésbe.

 
Kezdőlap Kapcsolat Keresés Kapcsolat Keresés