Digtális ellenőrző

FelhasználóHírlevél

Referencia intézmény

Támop project

Nemzeti Tehetség Program 2016

Nemzeti Tehetségprogram 2018

Határtalan 2018

Kezdőlap Képzéseink Célorientált képzések
Célorientált szakképzések PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. október 19. kedd, 13:55

CÉLORIENTÁLT SZAKKÉPZÉSEK

SZÁMÍTÓGÉPES DESIGNER?LÁTVÁNYTERVEZ?

A képzés célja:
Minden tudatos emberi munkavégzés alapja a tervezés, nincs ez másképp a multimédia termékek el?állítása esetében sem. Egy ilyen termék létrehozása jelent?s szellemi, anyagi és technikai er?források igénybevételét jelenti. Így nagyon fontos, hogy a munka megkezdése el?tt jó tervek készüljenek. Ezen képzés keretén belül foglalkozunk a multimédiás produktum létrehozásához szükséges tervezési folyamat tartalmi részeivel, valamint a látványelemek megtervezésének elméleti és gyakorlati ismereteivel.

Képzési id?: 60 óra
Felvételi keretszám: 10-12 f?/csoport
Képzés szintje: speciális kurzus
Szakmai el?ismeretek, végzettség: legalább számítástechnikai felhasználói alapismeretek

A képzés témakörei:

 • Multimédia-website tervezés
 • multimédia struktúra,
 • multimédia navigáció,
 • média anyagszükségleti terv,
 • képerny?terv
 • projectterv
 • pénzügyi terv
 • szerz?i jog
 • látványterv
 • arculatterv
 • digitális színek használata
 • alkalmazás gyakorlata,
 • arányok, méretezések, formátumok
 • egy és több dimenziós megjelenítés
 • statikus médiaelemek, mint látványelemek alkalmazása
 • dinamikus médiaelemek, mint látványelemek alkalmazása

A képzés során alkalmazott szoftverek: Photoshop, Illustrator, QuarkXPress, InDesign, Corel Paint
Témazáró ismeretellen?rzési gyakorlat: egy konkrét tervezési feladat komplex elkészítése
Képzés elismerése: ?Tanúsítvány? kompetenciaigazolás


DIGITÁLIS HANG- ÉS MOZGÓKÉPSZERKESZT?

A képzés célja:
A multimédia anyagok dinamikus elemei azok, amelyek a leginkább megragadják a felhasználót. A film, a hang, az animáció elemei azok, amelyek az ember több érzékszervére egyszerre hatnak. Jelen képzés célja analóg vagy digitális hang- és filmanyagok digitalizálása és szerkesztése. A munka célja, hogy ezen médiaelemeket számítástechnikailag és tartalmilag is alkalmassá tegyük multimédiás termékekben való felhasználásra.

Képzési id?: 90 óra
Felvételi keretszám:10-12 f?/csoport
Képzés szintje: speciális kurzus
Szakmai el?ismeretek, végzettség: legalább számítástechnikai felhasználói alapismeretek, hardver alapismeretek

A képzés témakörei:

 

 • A hang és mozgókép készítés elméleti ismeretei
 • hardver és szoftver eszközei
 • Analóg és digitális anyagok számítógépre vitele
 • Az anyagok szerkesztése
 • Kezel?felület
 • Konverziók
 • Vágások
 • Effektek
 • Használható klip publikálása különböz? adathordozóra

A képzés során alkalmazott szoftverek: Premiere, Sound Edit, iMovie, QuickTime Pro, FinalCut Pro
Témazáró ismeretellen?rzési gyakorlat: egy konkrét reklámklip elkészítése

 

SZÁMÍTÓGÉPES ANIMÁCIÓKÉSZÍT?

A képzés célja:
A multimédia anyagok dinamikus elemei azok, amelyek a leginkább megragadjak a felhasználót. Az animációs elemek az ember több érzékszervére egyszerre hatnak. Jelen képzés célja, hogy számítástechnika szinte korlátlan lehetoségeit ötvözve a készít?k kreatív képességeivel multimédiás termékek animációs elemei emeljék a produkció színvonalát.

Képzési id?: 90 óra
Felvételi keretszám: 10-12 f?/csoport
Képzés szintje: speciális kurzus

Szakmai el?ismeretek, végzettség: legalább számítástechnikai felhasználói alapismeretek, hardver alapismeretek

A képzés témakörei:

 

 • Az animációkészítés elméleti alapismeretei
 • Az animációkészítéshez szükséges hardver és szoftver feltételek
 • Kezel?felület
 • Szerkesztési m?veletek, eszközök
 • Animációs klipek készítése
 • Az animáció vezérlése scriptekkel
 • Gyakorlati alkalmazások
 • Animációs klipek publikálása különböz? multimédia alkalmazásokban

A képzés során alkalmazott szoftverek: Flash, QuickTime VR, Director
Témazáró ismeretellenorzési gyakorlat: egy konkrét animációs klip elkészítése

 


2.3.4. MULTIMÉDIÁS INFORMÁCIÓS RENDSZER KÉSZÍTO ÉS ÜZEMELTET?

A képzés célja:
Napjainkban egyre inkább természetes, hogy nemcsak nagy, vagy közepes vállalkozásoknak, hanem egyéni vállalkozóknak, kisebb cégeknek, de akár magánszemélyeknek is internetes oldala van, vagy például CD-ROM-on terjeszthet? termék-, szolgáltatás ismertet?je legyen.
A képzés célja a különböz? médiaelemek interaktív módon való egységbe szerkesztése (programozása). A késztermék forgalmazása és naprakészen való tartása akár Interneten, vagy más adathordozón keresztül.

Képzési id?: 90 óra
Felvételi keretszám: 12-15 f?/csoport
Képzés szintje: speciális kurzus
Szakmai el?smeretek, végzettség: legalább középfokú számítástechnikai ismeret

A képzés témakörei:

 

 • Multimédia szerz?i rendszerek
 • Hardver és szoftver rendszerek kompatibilitása megjelenítés készítés és megjelenítés szempontjából
 • Munkafelületek
 • Lingo és script programozás
 • Konverziók
 • Platformsemleges anyagok készítése
 • Publikálások
 • CD-DVD lemez írás
 • Website-ok üzemeltetése

A képzés során alkalmazott szoftverek: Director, Flash, Acrobat, Dreamweaver, Shockwave
Témazáró ismeretellen?rzési gyakorlat: egy konkrét bemutató jelleg? multimédia produkció elkészítése
Képzés elismerése: ?Tanúsítvány? kompetencia igazolás

 

DIGITÁLIS MÉDIA-MENEDSZER, E-BUSINESS ÉRTÉKESÍT?

A képzés célja:
Az elektronikus média, mint a határokon átível? infokommunikációs technológia új munkaköröket, tevékenységeket hoz(ott) létre. A vev? és eladó, a reklámozó és a fogyasztó között ott húzódik a közvetít? közeg, amit az egyszer?ség kedvéért nevezzünk digitális médiának. A tanfolyam célja, hogy azon személyek részére nyújtson átfogó, rendszerez? ismereteket, akik e feladatokkal már foglalkoznak vagy foglalkozni szeretnének.

Képzési id?: 40 óra
Felvételi keretszám: 15-20 f?/csoport
Képzés szintje: specializáló tréning
Szakmai el?ismeretek, végzettség: nem szükséges

A képzés témakörei:

 

 • Az elektronikus üzlet
 • kereskedelem és szolgáltatás fogalmi köre
 • A körforgásban résztvev?k helye, szerepe.
 • Társadalmi környezet
 • A munka tervezése és menedzselése
 • Elektronikus marketing, reklám,
 • Az elektronikus információ adás-vételének árképzési szempontjai
 • Jogi környezet és feltételek

Témazáró ismeretellen?rzési gyakorlat: Elektronikus ismeretellen?rz? teszt eredményes megoldása.

 

ELEKTRONIKUS TANANYAG-KÉSZÍT?

A képzés célja:
Ma már elengedhetetlen követelmény a pedagógusok, oktatók részére, hogy az alkotó alkalmazás szintjén legyen képes saját témakör?, az el?írt követelmények szerinti oktatási ismeretanyag készítésére, melyet közvetlenül képpel, filmmel, grafikával, diagrammal illusztrál vagy a hatékonyabb ismeretátadás érdekében akár hangosíthat is. Képessé teszi a pedagógust egységes rendszer? oktató, gyakoroltató, ismeretellen?rz? rendszer használatára. Munkája eredményét lokális és globális hálózat segítségével is tudja alkalmazni.

Képzés célcsoportja: Azok a pedagógusok, akik még nem, vagy irodai felhasználás szintjén ismerik a számítógép használatát és ezért nem képesek tantárgyi munkájukhoz igénybe venni és kreatívan alkalmazni a számítógép nyújtotta elonyöket.

Képzési id?: 120 óra, akik irodai felhasználás szintjén ismerik a számítógép használatát; 200 óra akik még nem ismerik a számítógép használatát
Felvételi keretszám: 15-20 f?/csoport
Képzés szintje: pedagógus továbbképzés
Szakmai el?ismeretek, végzettség: irodai felhasználás szint? gyakorlat

A képzés témakörei:

 

 • Számítástechnikai alapismeretek
 • Számítástechnikai felhasználói ismeretek
 • Számítógépes grafika és prezentáció
 • Hálózati ismeretek
 • Multimédia elemek készítése
 • alkotó alkalmazása oktató anyagokban (tervezés, kép, hang, mozgókép digitalizálása, szerkesztése, konvertálása keretszoftverekbe)
 • Elektronikus oktatási anyagkészítés

Témazáró ismeretellen?rzési gyakorlat: A résztvev? szakterületéhez illeszked? komplett elektronikus oktatási anyag készítése (?vizsgaremek?).

 

 

Módosítás dátuma: 2010. november 28. vasárnap, 09:36
 
Kezdőlap Kapcsolat Keresés Kapcsolat Keresés