Digtális ellenőrző

FelhasználóHírlevél

Referencia intézmény

Támop project

Nemzeti Tehetség Program 2016

Nemzeti Tehetségprogram 2018

Határtalan 2018

Kezdőlap Képzéseink Iskolarendszerű képzések
Iskolarendszerű képzések PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. október 19. kedd, 13:52

ISKOLARENDSZERŰ NAPPALI ÉS ESTI KÉPZÉSEK SZAKGIMNÁZIUM

 

Ágazat

 

Megszerezhető végzettség 12. évfolyamon, ÉRETTSÉGI + OKJ

Szakmai végzettség 13. évfolyamon

V. Képző és iparművészet

Képző- és iparművészeti program- és projektszervező

GRAFIKUS, DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ,
DEKORATŐR, MŰVÉSZETI MÉDIAFOTOGRÁFUS

VI. Hang, film- és színháztechnika

Médiaművészeti program- és projektszervező

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓ- KÉSZÍTŐ, HANGMESTER

XLII. Előadó- művészet

Előadóművészeti program- és projektszervező

TÁNCOS, (kortárs, nép, színházi szakirány)

XXIX. Optika

Digitális kép- és szövegszerkesztő

FOTOGRÁFUS, FOTÓTERMÉK- KERESKEDŐ

III. Szociális

Szociális gondozó és ápoló, Gyermek- és ifjúsági felügyelő és Házi időszakos gyermekgondozó

SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ, SZOCIÁLIS ASSZISZTENS

XIX. Nyomdaipar

Digitális kép- és szövegszerkesztő

KIADVÁNYSZERKESZTŐ - TECHNIKUS

XIII. Informatika

Irodai informatikus

SZOFTVERFEJLESZTŐ, INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ

 

ISKOLARENDSZERŰ NAPPALI KÉPZÉS GIMNÁZIUM (ÁLTALÁNOS)

Képzés megnevezése:

GIMNÁZIUM

A képzés specialitása:

Gimnáziumi képzés Montessori módszerrel támogatott tagozatokkal, angol nyelvű oktatással.

A képzés célja:

Gimnáziumi képzésünkre a továbbtanulni szándékozó diákokat, valamint a művészeti, az informatikai, a pedagógiai és szociális szakmák iránt érdeklődő diákokat várjuk.

Közülük is, elsősorban azokat, akik fogékonyak a differenciálásra, a tehetséggondozásra, az egyéni képességfejlesztésre épülő módszerekkel oktató intézmények nyújtotta lehetőségekre.

Számukra egy Montessori módszerrel oktató-neveló középiskola kiemelt fontossággal bírhat. A Garabonciás Középiskola, Maria Montessori módszerére építve, Budapesten egyedülálló módon készíti fel a tanulókat az érettségi vizsgára és a továbbtanulásra, valamint a szakmai vizsgára.

Az általános gimnáziumi képzés mellett, elsősorban művészeti, informatikai, pedagógiai és szociális területek felé, orientáljuk diákjainkat, de a természetismereti és bölcsész pályák iránt érdeklődő diákok számára is alternatívát kínálunk.
Éppen ezért a 9-10. évfolyamokon érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a felkínált tantárgyakból a kötelezó tantárgyak mellett. A 11-12. évfolyamon önálló érettségi, felvételi felkészítő, és előrehozott szakképző kurzusokat indítunk, a melyek kötelezóen választható tantárgyakként jelennek meg kerettantervünkben.

A korszerű oktatás-nevelés-képzés jegyében kiemelten fontosnak tartjuk az elméleti oktatás a gyakorlati képzés és az idegen nyelvi képzés szoros kapcsolatát, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés érdekében szakmai idegennyelv oktatását. A nyelvtudás tehát nem csak cél, hanem eszköz is.

Ezért a gimnázium művészeti tagozatán, informatika tagozatán, valamint a szakgimnáziumban a választott tantárgyak esetében angol nyelven folyik az oktatás. A tanulók angol nyelvű programok segítségével, angol nyelvű szakirodalom feldolgozásán keresztül sajátítják el szaktárgyi ismereteiket illetve bővítik szakszókincsüket.

A gimnáziumi képzésben első idegen nyelvként választható az angol vagy a német nyelv, második idegen nyelvként választható az angol, a német, a spanyol vagy a japán nyelv. (A második idegen nyelv tekintetében a nyelvi csoport indításának a feltétele minimum 10 fő jelentkezése.)

A szakasz teljes, lezárt képzést nyújt, amely érettségi vizsgával zárul.

Tagozataink:

·       Emelt óraszámú művészeti tagozat, angol nyelvű oktatással

·       Emelt óraszámú informatikai tagozat, angol nyelvű oktatással

·       Emelt óraszámú pedagógia és szociális tagozat

 

ISKOLARENDSZERŰ NAPPALI KÉPZÉS GIMNÁZIUM (SPECIÁLIS)

Képzés megnevezése:

GIMNÁZIUM Emelt óraszámú művészeti, informatikai szociális és pedagógiai tagozatok

A képzés specialitása:

Montessori módszerrel támogatott művészeti tagozat, angol nyelvű oktatással.

Montessori módszerrel támogatott informatikai tagozat, angol nyelvű oktatással.

Montessori módszerrel támogatott szociális és pedagógiai  tagozat

 

A képzés célja:

A Gimnázium művészeti tagozatára, elsősorban, a művészeti irányokban gondolkodó, a képi gondolkodás, a vizuális kommunikáció iránt fogékony diákok jelentkezését várjuk. Illetve az előadóművészetek, azon belül is a táncművészetek iránt érdeklődő diákokat. A kiemelkedően tehetséges tanulók tehetséggondozása is e tagozaton valósul meg.

A művészeti irányban továbbtanulni szándékozók számára elsősorban a MOME, a MEK, valamint a tanárképző főiskolák alap képzésének, az elektronikus ábrázolás, a képi ábrázolás,  valamint a mozgókép és médiaismeret szaka, és az osztatlan tanárképző szakok, illetve a Magyar Táncművészeti Főiskola alap és mester szakai  állnak nyitva.

Arra is fel kell készülnünk, hogy a MOME-re és a MEK-re ritkán jutnak be a tanulók már az első felvételi alkalmával, illetve nem minden diák szeretne rögtön az érettségi vizsga letétele után továbbtanulni. Sokan a munkaerőpiacon szeretnének elhelyezkedni.

Az ő számukra szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a 13. évfolyamon, a gimnázium művészeti képzésére építve, felkészülhessenek az OKJ vizsga letételére a Képző és iparművészet, a Hang film és színháztechnika, vagy a művészeti fotográfus , illetev az előadó művészet ágazatban. Mindez magasabb szintű felkészültséget és többlet pontokat jelent a főiskolai/egyetemi felvételin.

Az Informatika tagozatra jelentkezők számára szintén biztosítjuk, hogy gimnáziumi tanulmányaikkal párhuzamosan, felkészüljenek arra, hogy az érettségi vizsga letétele után, a 13. évfolyamon szakmai vizsgát tehessenek, Szoftverfejlesztő; IT mentor; Gazdasági informatikus vagy Informatikai rendszerüzemeltető szakmai végzettséggel zárják az évfolyamot.

Az OKJvégzettség megszerzésével jó eséllyel jelentkezhetnek az egyetemek, főiskolák szakiányú képzéseire, illetve hiányszakmák lévén, széles körben válogathatnak a munkaerőpiacon.

A Pedagógiai és Szociális tagozat tanulói a szabadon választható tantárgyak felvételével felkészülnek arra, hogy érettségi után OKJ végzettséget szerezzenek iskolánkban a következő szakirányokban: kisgyermek gondozó, -nevelő; szociális szakgondozó; szociális asszisztens. A tovább tanulni vágyók jó eséllyel jelentkezhetnek az óvónőképző főiskolák, tanítóképzők egyikére, illetve az egyetemek pszichológia, pedagógia, vagy szociológia szakára.

 

Módosítás dátuma: 2017. október 20. péntek, 17:32
 
Kezdőlap Kapcsolat Keresés Kapcsolat Keresés