Digtális ellenőrző

FelhasználóHírlevél

Referencia intézmény

Támop project

Nemzeti Tehetség Program 2016

Nemzeti Tehetségprogram 2018

Határtalan 2018

Kezdőlap Általános tájékoztató
Általános tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2015. július 28. kedd, 09:17

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS AZ ISKOLÁBA BEIRATKOZNI SZÁNDÉKOZÓKNAK

Az iskolánk után érdeklődőknek, problémát okoz a tanügyigazgatásban használt szakkifejezések rá vonatkoztatható értelmezése. Ezért szeretnénk rövid tájékoztatást adni az ide vonatkozó legszükségesebb tudnivalókról.
Iskolánkban a képzések két alaptípusba sorolhatók:

- iskolarendszerű és
- iskolarendszeren kívüli képzés.
A két rendszer között azonosságok és különbözőségek vannak.

Azonosságok:

a bemeneti és kimeneti követelmények egyformák
a tanulók és a hallgatók egyaránt jogviszonyt létesítenek az iskolával
a szakmai ismeretek elsajátításához azonos tárgyi és személyi feltételeket biztosítunk
a szakképzésben egyre növekvő számú a költségtérítéses tanulói jogviszony azok számára akiknek az  állam nem támogatja szakképzését.

Különbözőségek:

iskolarendszerben a résztvevőnek tanulói jogviszonya keletkezik és ennek megfelelően a köznevelési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
az iskolarendszeren kívüli képzésben a felnőttképzési törvényt kell alkalmazni
az iskolarendszerű nappali képzésben való részvétel felső korhatára 25. életév, az esti képzésben nincs korhatár
az iskolarendszeren kívüli képzésben a bemeneti korhatár az egyes képzéseknél előírtak szerint, felső korhatár lényegében nincs
az iskolarendszeren kívüli képzések között olyan képzési típusok is szerepelhetnek, amelyek az iskolarendszerű képzések között nem és fordítva

AZ ISKOLÁBAN TANULÓK JOGVISZONYA

Az iskolarendszerű nappali és esti képzésben résztvevő tanulók a beiratkozással a köznevelési törvény szerint tanulói jogviszonyt létesítenek az iskolával. A tanulói jogviszony csak az előbb említett törvény által meghatározott esetekben szűnik meg. Az iskola tanulóival teljes tanévre -Szerződés fizetési kötelezettség vállalására-, a felnőttképzésben résztvevő hallgatókkal -Felnőttképzési szerződést- köt. A megkötött szerződések meghatározzák a résztvevők jogait és kötelezettségeit.


TANULMÁNYI REND

A tanulók nappali rendszerű iskolai képzésben heti öt napon keresztül az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiadott, a tanév rendjére vonatkozó előírásoknak megfelelően folytatják tanulmányaikat.(08.00-16,00 között)
Iskolarendszerű esti képzés esetén ugyancsak az előző előírásnak megfelelően, de heti két alkalommal esti órákban, illetve kéthetente szombati napon folyik az oktatás.(16.30-20.30)
Az iskolarendszeren kívüli képzés részben azonos az esti képzés időrendjével, részben egyedi, ezt külön feltüntetjük.
A képzések félévekre osztottak, a félévi tantárgyi beosztást az óraterv tartalmazza, amelyet először az évindításkor, majd félévkor kapnak meg a tanulók.

9-10-11- és 13. évfolyamos nappali tagozatos tanulóink az iskolai elméleti-gyakorlati képzési időszak befejezését követően egybefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt. A külső szakmai gyakorlat vállalkozásokhoz, cégekhez történő kihelyezéssel, azok munkarendjének megfelelően valósul meg. Az egybefüggő gyakorlat nem teljesítése évfolyamismétlést vonhat maga után.


SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

Szakmai záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki eredményesen eleget tett a két illetve öt  tanév alatt tanulmányi kötelezettségének. Iskolarendszeren kívüli képzés esetén eredményes modul vizsgát tett.
Az OKJ szerinti szakképzésben résztvevőknek a képzési idő befejezésére, ill. azt követően előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő szakdolgozatot kell készíteniük. A szakdolgozatukra kedvező elbírálást kapott tanulók vehetnek részt a szakmai záróvizsgán, melynek sikeres teljesítésekor vehető kézhez a szakképesítő bizonyítvány.

A TANULMÁNYOK FOLYTATÁSÁNAK MODULÁRIS RENDSZERE

A képzési szakirányok közötti átjárhatóság, valamint az előképzettség beszámítása rendszerünkben azonos szakmai ágazatokban, előremeghatározott feltételek teljesülése esetén biztosított. 
A modul rendszerű szakképzésben a modulok teljesítésével lehetőség nyílik több szakképesítés egyidejű megszerzésére.
Korábbi tanulmányokra való hivatkozással egyes tantárgyak alól írásban felmentés kérhető. Felmentés megadása az iskola igazgatójának döntési jogköre. A részletekről tanévindításkor adunk tájékoztatást.

AZ ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEI

Intézményi minőségfilozófiánk megfogalmazott elvei, szándéka és iránya:
A kialakított rendszerben a minőség elemzése teljes körű, kiterjed a képzési munka egészére, a folyamatokra, az eredményességre és kiemelt hangsúllyal kezeli a résztvevők elégedettségét. Lényege a rendszer dinamizmusa, a jól definiált célállapot, továbbá annak elérését biztosító program teljesítésének objektív módon való mérhetősége.


Módosítás dátuma: 2017. október 16. hétfő, 12:14
 
Kezdőlap Kapcsolat Keresés Kapcsolat Keresés